Kontakt oss

Fylkeslagsleder: Lars Kjelkenes Giæver

E-post: oppland@mdg.no

Telefon: 936 20 905

 

Øvrige styremedlemmer

Ingvild Kessel Sekretær 480 71 096 ingvildkessel@gmail.com
Dag Fjeldstad Kasserer 992 24 168 dag.fjeldstad.gk@gmail.com
Kristin Swärd Styremedlem 998 79 725 swardkristin@gmail.com
Fredrik Høie Jordet Styremedlem 951 52 389 shredrickhj@gmail.com
Inger Lise Nervik Styremedlem 980 25 991 nerviking@gmail.com
Ole Jacob Christensen Styremedlem 61 34 35 69 vikabraaten@gmail.com
Ole Morten Fossli 1. vara 997 96 680 olfossli@bbnett.no
Parshang Aminian 2. vara 994 39 780 parsha87@hotmail.com
Anlaug Seljevold 3. vara 917 83 415 anlaug@seljevold.no