Kessels ord!

Kategori: forbruk

Håndverkstanker

Det har vært så mye praktisk som skulle gjøres i huset i løpet av sommeren, så skriving skulle jeg strengt talt ikke ha tid til. Jeg skulle i hvert fall...