Fotocredit: julochka (flickr)

Håndverkstanker

Det har vært så mye praktisk som skulle gjøres i huset i løpet av sommeren, så skriving skulle jeg strengt talt ikke ha tid til. Jeg skulle i hvert fall ikke skrive blogg igjen før i neste uke, men noe kom på – håndverkstanker.

 

31. juli 2015

Lenge har jeg hatt en fin glassdør stående i en krok, en dobbel en. Jeg visste at å få den satt på plass mellom gangen og stua ville bli en jobb med utfordringer siden målene ikke var kurante. Prosjektet har blitt liggende.

Heldigvis har jeg fått en geskjeftig svigersønn som sa: «Nå setter vi inn døra!». Vi tok mål, kjøpte karm-sett, og kom igang. Det er overraskende hvor mye bortgjemt håndverksunnskap som dukket opp. Alle knepene jeg lærte på ungdomskolen kom til nytte.

Det gikk såpass lett at vi like godt skar til sidedøra og slisset den inn. Sjelden har mine aktiviteter vakt så mye begeistring på hjemmefronten, og jeg sparte en del penger også, nei mye. Innkjøp av dør i kurant størrelse og tilpassing, to mann på jobben en dag. Du kan selv regne ut.

 

- Når vi kan ta vare på våre egne hus, ta vare på kulturarven fordi vi vet hva vi skal med hendene, tror jeg også at vi kommer til å føle at vi er en del av historien.

Ja, jeg hadde god sløyd på ungdomskolen. På tresløyden laget jeg kiste med buet lokk og skrå sidevegger satt sammen med tre propper, og avrundet med smijern og lås. På metallsløyden brukte vi dreiebenk og smie, og ut kom kniver og dampmaskiner. Jeg synes å huske det var flere enn meg som likte de timene. I grunnen kunne jeg tenkt meg og fortsatt med sløyd i videregående også. Kanskje også det er en god ide.

 

- De Grønne mener framtiden trenger flere som kan reparere, mer dugnad og mindre forbruk om vi skal klare å løse klimautfordringene.

Når vi kan ta vare på våre egne hus, ta vare på kulturarven fordi vi vet hva vi skal med hendene, tror jeg også at vi kommer til å føle at vi er en del av historien. Fine materialer kan gjenbrukes, og vi gjør noe som betyr noe.

Jeg blir mer og mer glad i programpunktene der vi ønsker å øke bevilgningen til kulturminnevern og løfte fram yrkesfagene – to sider av samme sak. Gode lærlingordninger i bedrifter som retter blikket mot egenart og fornying av tradisjonell byggeskikk, kan være et godt tiltak. De Grønne mener framtiden trenger flere som kan reparere, mer dugnad og mindre forbruk om vi skal klare å løse klimautfordringene.

Nå må jeg avslutte for jeg skal bort til naboen og hjelpe til med å lage et gjerde. Det lærte jeg forresten av «gamle-kara» nedi veien her. Sees!