Halvard Klevmark

2 .kandidat, Lunner

- Solidaritet med neste generasjon er å ta vare på naturen framfor materiell vekst - det er et politisk ansvar