Fotocredit: Mimirebelle

Livskvalitet - også for de eldre!

 

Hun krever ikke så mye, bare at jeg kommer innom med avisen, blir for en kaffe eller tar henne med på en biltur i ny og ne. Slik er det med min mor nå. Noen dager rekker jeg ikke innom, og da klager hun over at dagene blir lange. Hun er gammel og forskrekket over sin gamle kropp som ikke vil det hun vil:

 

6. august 2015

-Ingen har aning om hvordan dette er, sier hun, og jeg tror henne mer og mer. For hvordan skulle vi forstå noe vi ikke har opplevd? Slik sett er vi alle amatører når det kommer til alderdommen.

Men livskvalitet, ja det handler nok noe om forholdet til andre mennesker. I samvær med andre kan vi på tross av fysiske plager oppleve livskvalitet. Helsetilstanden er knyttet til hvordan du oppfatter at du har det mer enn hvordan din fysiske tilstand og samfunnet tilsier at du skulle ha det.

Vi er alle altså viktige for hverandre. Ikke det at vi skal sitte på nakken av hverandre, eller bli påtvunget andres nærvær, men kanskje det er på tide å se på hvordan vi alle bor og hvordan det påvirker oss i hele livsløpet.

 

- Bokollektiv hadde passet min mor godt. Hun liker ikke tanken på bare å være omgitt av folk på sin egen alder.

I programmet vårt har vi noe som heter bolyst. Med det ønsker vi å arbeide for pilotprosjekter med bokollektiv for eldre og  møteplasser på tvers av kulturer og generasjoner. Bolyst handler selvfølgelig om å få folk til å flytte til distriktene i Oppland, men også at de som bor der trives og vil bli værende.

Bokollektiv hadde passet min mor godt. Hun liker ikke tanken på bare å være omgitt av folk på sin egen alder. Hun vil rett og slett ha ungdommen rundt seg også. Hvis hun kunne ha det når hun etterhvert ikke kan bo hjemme i sitt upraktiske hus, ville hun nok sett mer positivt på det å skifte bolig enn å flytte på aldershjem.

 

Foto: Mimirebelle

Hun skulle i grunnen sittet på hjørnet og sett på livet og deltatt når det passet henne. Jeg tenker at de unge også kunne ha nytte av å snakke med henne. De kan tilføre hverandre gode perspektiver på livet, sett fra hver sin kant.

 

I kommunene snakkes det nå om sparing og politikerne blir utfordret på hvor mye de vil legge i sykehjemsplasser, og om det er god nok bemanning. Reelle og praktisk spørsmål, men ikke så veldig oppmuntrende.

 

Det kan være nettopp nå vi skal snakke om alternative boformer og lete med lykte etter det som heter “livskvalitet.” Ja, vi kan spare penger på å tenke slik, men mest av alt er det veldig mye mer givende å fokusere på det som kan bli bra.
Ensomme eldre med behov for hjelp i huset, koplet mot studenter med boligmangel er forslag som er kommet ut av en workshop om framtidens eldreomsorg.  Livsglede for eldre har lykkes med prosjekter på sykehjem. Vi kan lære av gode eksempler, og de synes jeg vi skal gi oppmerksomhet. Da snakker jeg ikke bare for min egen mor, men også for dine foreldre. Kom med innspill på Facebook og Twitter om du har noen forslag, eller send oss en e-post.