Fotocredit: Torbjørn Dahl

BOLYST

MDG Oppland ønsker en politikk og kultur som stimulerer til økt bosetting i distriktene. Vi ønsker å gjøre det attraktivt for unge mennesker å flytte fra by til bygd.

27. juli 2015

- Vi ønsker oss levende bygder basert på bærekraftige systemer innen forvaltning av naturressursene, forbruk, energibruk, transport og produksjon.

Bygdene bør legge til rette for flere alternative boformer. Det er nødvendig å arbeide aktivt for å kartlegge tomter og områder som egner seg til alternativ boligbygging. Vi ønsker oss levende bygder basert på bærekraftige systemer innen forvaltning av naturressursene, forbruk, energibruk, transport og produksjon.

Miljøpartiet De Grønne i Oppland vil:

  • arbeide for pilotprosjekter i bygder med økt mangfold i næringsvirksomheter, boformer og fellesskapsløsninger
  • at gårdstun åpnes for boligbygging
  • gjøre det attraktivt for unge å velge Oppland etter endt utdanning
  • ha levende bygder med grendeskoler
  • starte et prøveprosjekt med bokollektiv for eldre med tilgang på ulike tjenester
  • legge til rette for flere møteplasser på tvers av kulturer og generasjoner