En stemme for framtida

Leserinnlegg publisert på gd.no 31. juli 2017

Av Lars K. Giæver, leder, MDG Opppland

Det er fire ganger mer regn enn det prognosene tilsier, vi er altså på et 2050 nivå her til lands og hele bygder skylles bort.

Likevel er klima- og miljøsaken fraværende i valgkampen. Klima og miljø er vår tids viktigste sak, og den må være overordnet for politikkutvikling, og være gjennomgripende i samfunnet.

I regjering har hverken H eller Ap i noen av sine styringsperioder satt klima- og miljøsaken høyt, selv om Bruntland sa at «vi må handle nå!» i 1989.

Miljøpartiet De Grønne er det eneste partiet som på Stortinget har jobbet for klima- og miljøsaken som vår tids største sak, og at all politikk må styres ut fra erkjennelsen om at det er naturen og dens tålegrense som setter rammer for våre handlinger.

Et sterkt MDG kan få enhver sittende regjering til å måtte ta disse spørsmålene innover seg. De fire neste årene blir avgjørende. Da trenger vi Ingvild Kessel og mange andre grønne på Stortinget i neste periode.