Toppkandidat Ingvild Kessel
Fotocredit:

Foreløpig innstilling: #Valg2017

21. oktober 2016

Nominasjonskomiteen i MDG Oppland består av Torbjørn Dahl, Lillehammer, Guro Veum, Østre Toten og Vetle Brendhagen Kleven, Gjøvik.

Komiteen har fått innspill fra hele fylket på gode kandidater som ønsker å representere Miljøpartiet De grønne i neste års valgkamp. Lista har god kjønnsbalanse og spredning i alder.

Komiteen legger med dette ut foreløpig innstilling til stortingsvalgliste for MDG Oppland. Innstillingen legges ut på høring med høringsfrist 1. november 2016. Endelig innstilling legges fram ca. 1. desember. Nominasjonsmøtet er fastlagt til 4. februar 2017.

Kandidater:

1. Ingvild Kessel 1995 Lillehammer

2. Halvard Klevmark 1961 Lunner

3. Lars Giæver 1983 Lillehammer

4. Anlaug Seljevold 1956 Gjøvik

5. Ole-Jacob Christensen 1960 Vestre Slidre

6. Lena Marie Pettersen 1982 Jevnaker

7. Fredrik Høie Jordet 1987 Sel

8. Paula Elvesveen 1950 Vestre Toten

9. Bjørnar Kruse 1967 Gausdal

10. Gro Børvan 1962 Ringebu

11. Atle Kjærvik 1951 Vågå

12. Ane Solstuen 1988 Lillehammer

13. Lasse Gran 1947 Østre Toten

For mer informasjon kontakt:

Torbjørn Dahl (leder av nominasjonskomiteen)
Tlf: 93644441
e-post: tordahl@online.no

HVORDAN PÅVIRKE?

Nominasjonskomiteen i Oppland minner om fristen til å komme med endringsforslag til komiteens forslag 1. november. Vedlagt sendes foreløpig liste som har blitt sendt ut til samtlige medlemmer.  

                       

Oppland har 7 stortingsrepresentanter, men valglista kan bestå av 13 kandidater.
 
Endelig listeforslag sendes ut rundt 1. desember.
 
Vi har lagt vekt på gode kandidater fra hele fylket, kjønnsbalanse og alder. Alle er forespurt. Nr. 6. Lena Marie Pettersen fra Jevnaker har stilt sin plass til disposisjon.
 
Eventuelle nye kandidater må settes opp mot foreslåtte kandidater med en kort begrunnelse. Kandidaten(e) må være forespurt.
 
Hvem kan foreslå kandidater til nominasjonen?
Lokallag, fylkeslag og medlemmer kan foreslå kandidater til stortingsvalglista.
 
Hvem kan stemme på nominasjonsmøtet?
Det er bare betalende medlemmer som kan stemme på nominasjonsmøtet. Nominasjonsmøtet blir 4. februar, og det er anledning til benkeforslag på møtet. 
 
Nominasjonskomiteen består av:
Torbjørn Dahl –              tordahl@online.no
Guro Veum –                     guro.veum@yahoo.no
Vetle Brendhagen Kleven –     vetlie@gmail.com