Fotocredit:

HELSE

God helse er vår viktigste ressurs. Både lokalmiljøet rundt oss, arbeidsplassen vår og naturen påvirker helsen vår.

27. juli 2015

- Miljøpartiet De Grønne vil ha et desentralisert helsetilbud som er lett tilgjengelig der folk bor.

Folkehelseloven har som grunnleggende prinsipp at vi må tenke forebyggende på alle områder. Herunder kommer ikke bare helsetjenestene som vi benytter oss av når vi blir syke, men hele vårt hverdagsliv bestående av fritidsaktiviteter, jobb, hjemmet og sosiale møteplasser.

Kroniske sykdommer og psykiske helseplager har blitt en stadig større utfordring, men kan i stor grad forebygges. Forebyggende arbeid må ta hensyn til individets helhetlige livssituasjon. Miljøpartiet De Grønne vil ha et desentralisert helsetilbud som er lett tilgjengelig der folk bor. Kommunaleide distriktsmedisinske sentre bør overføres til demokratiserte regionråd.

Miljøpartiet De Grønne Oppland vil:

  • bevare dagens sykehusstruktur
  • opprettholde fullverdige sykehus i Lillehammer og Gjøvik
  • at tannhelsetjenester skal være gratis fram til fylte 25 år og deretter inkluderes i egenandelsordningen gjennom folketrygden
  • arbeide for distriktsmedisinske sentre i alle regioner
  • øke tilbudet innen psykisk helsevern og rusforebygging