Fotocredit: Daniel Shay Lunt

HOVEDPRINSIPPER

Miljøpartiet De Grønne (MDG) sitt mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse.

27. juli 2015

- Miljø og klima er overordnet for all vår politikk. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet, både lokalt og globalt.

Miljø og klima er overordnet for all vår politikk. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet, både lokalt og globalt. Livskraftige lokalsamfunn basert på lokale ressurser er en forutsetning for å nå målet. Oppland er et fargerikt fellesskap. Vi ønsker at alle nye borgere skal føle seg hjemme i Opplandssamfunnet, og å få muligheten til å ta i bruk sine ressurser. MDG tenker helhetlig og langsiktig både med hensyn til enkeltmennesket og jordas miljø.