Fotocredit: Daniel Shay Lunt

KLIMA OG ENERGI

Miljøpartiet De Grønne vil gi Norge en fornybar framtid.

27. juli 2015

- Ved å satse på energieffektivisering og fornybare energikilder, vil MDG gi "oljeeventyret" en lykkelig slutt.

Bruk av olje, gass og kull står i dag for hoveddelen av de menneskeskapte klimaendringene og kan ikke være grunnlaget for en bærekraftig økonomi. Ved å satse på energieffektivisering og fornybare energikilder, vil MDG gi «oljeeventyret» en lykkelig slutt.
Energipolitikken må ses i sammenheng med forbruk generelt, og utformes slik at den ikke rammer sosialt skjevt. Miljøpartiet De Grønne vil gjøre det lettere for innbyggerne i Oppland å velge miljøvennlig.

Målsetninger i kommunenes klima- og energiplaner må gjøres forpliktende for arealplanleggingen i kommunene. Revisjon av kommuneplanens arealdel skal medføre reduserte klimagassutslipp, redusert energibruk og redusert transportbehov.

Miljøpartiet De Grønne i Oppland vil:

  • arbeide for redusert energibruk og for bruk av flere fornybare energikilder
  • arbeide for reduksjon i klimagassutslippene og premiere de beste kommunene
  • arbeide for energieffektivisering, opprusting av kraftnettet og modernisere gamle kraftanlegg
  • opprette klimakonsulenter i hver region
  • arbeide for at Oppland blir klimanøytralt innen 2025
  • gå imot søndagsåpne butikker