Fotocredit: Paula Elvesveen

KULTUR OG KULTURMINNEVERN

Vi ser det som en menneskerett å kunne uttrykke og engasjere seg i samfunnet.

27. juli 2015

- Fylkeskommunen bør fremme kulturelle initiativ i alle regioner og støtte de kommunale kulturskolene.

Kulturelle uttrykksformer er unike i sin evne til å bygge broer og skape en følelse av identitet og tilhørighet. Fylkeskommunen bør fremme kulturelle initiativ i alle regioner og støtte de kommunale kulturskolene.

Miljøpartiet De Grønne Oppland vil:

 

  • støtte opp om kommunenes kulturskoler, visningssteder og verksteder i alle deler av fylket, som et ledd i distriktspolitikken
  • styrke grasrotkulturen innen teater, film, musikk, kunst, og breddeidrett
  • opprettholde 1 %-regelen til utsmykking av alle fylkeskommunale bygg
  • styrke fylkeskommunale stipend til kunstnere i Oppland
  • etablere og støtte kulturelle atelier og arbeidsplasser i alle regioner
  • videreføre ordningen med ”Den kulturelle skolesekken” og ”Den kulturelle spaserstokken”.
  • støtte opp om de kommunale kulturskolene
  • ta hånd om kulturskattene som dukker opp der isbreene trekker seg tilbake
  • øke innsatsen i å vedlikeholde verdifulle bygninger som kirker og fredete bygninger
  • øke ressursene til kulturminnevern