Fotocredit:

NÆRINGSUTVIKLING

MDG Oppland vil legge til rette for mer lokal næringsvirksomhet innen blant annet landbruk, alternativ energi og teknologi.

27. juli 2015

- Gründere som ønsker å starte opp virksomheter ut ifra bærekraftige prinsipper, må få støtte og nødvendig oppfølging.

Fylkeskommunen skal fortsette miljøsertifiseringen og gå foran som et godt eksempel i denne prosessen. Gründere som ønsker å starte opp virksomheter ut ifra bærekraftige prinsipper, må få støtte og nødvendig oppfølging.

Vi vil støtte opp om arbeidsfellesskap og møteplasser der entreprenører deler hverandres kunnskap, ressurser og nettverk. Det vil fremme nye næringer og gi nytt liv til gamle grønne næringer.

 

Miljøpartiet De Grønne i Oppland vil:

 • styrke satsingen på sosialt entreprenørskap og innovasjon innen industri og miljøteknologi
 • pålegge Innovasjon Norge å legge til rette for en vridning mot bærekraftige produksjonsformer og produkter
 • etablere regionale sentre for grønt entreprenørskap og innovasjon
 • legge til rette for Bondens marked og andre direktesalgsløsninger
 • arbeide for økt omsetning av lokale varer via kjedebutikkene
 • tilrettelegge for tilbydere av økoturisme
 • støtte opprettelsen av flere gjenbruksstasjoner og byttetjenester
 • åpne den gamle Valdresbanen for økoturisme
 • øke andelen økologiske og lokalproduserte matvarer i offentlige kantiner
 • at fylkeskommunen melder seg inn i Initiativ for Etisk Handel (IEH)
 • at fylkeskommunen oppretter minst et årsverk som jobber med å sikre at innkjøpene følger etiske krav for offentlige anskaffelser