Nyheter

Kategori: Nyheter

Hva jordbruksavtalen dreier seg om

I disse dager begynner årets jordbruksforhandlinger. Fram til 17. mai skal staten ved Landbruksdepartementet forhandle med Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bon...

80.000 x 40.000 muligheter

Landbruksmøter pleier å være en litt dyster opplevelse. Få frammøtte og tafatt stemning. Det er lenge siden noen virkelig trodde at vi bønder kunne endre landbru...