Fotocredit:

Min valgkampblogg

«Miljøpartiet De Grønnes 1. kandidat til fylkestinget» – det er et stort ansvar, tenkte jeg da jeg tok på meg vervet.  Partiet er på vei inn på fylkestinget og der skal jeg arbeide for den nye grønne politikken. Motivasjonen min er den samme som da jeg ble aktiv i partiet. Jeg følte da, og jeg føler nå, at det grønne skiftet er så viktig at jeg vil bruke min tid for Miljøpartiet De Grønne.

28. juli 2015

 

“Er partiet et ett-saksparti?”, blir jeg spurt. Da svarer jeg, JA – og det er jeg fornøyd med! For snakker du om klima og miljø i vid forstand, må du trekke inn alle sider ved samfunnet. Derfor er den grønne tanken til stede i alle MDG sine planer og beslutninger.  Det er vårt kompass.  Forbruket og klimaskadelig utslipp må ned. Derfor må det stakes ut en ny kurs med en grønn plan.

Noen store saker peker seg ut i Oppland. Fylket har nasjonalparker og store vassdrag. Miljøpartiet De Grønne i Oppland vil ha styrket vern av nasjonalparkene og at større områder blir del av nasjonalparkene. Vassdragene må vernes, og de som er bygget ned må få større vann-slipp flere dager i året.  Kraftbehovet fra denne utbyggingen må heller kompenseres med redusert strømbruk og alternative strømkilder. Dette er hastesaker, mener jeg, fordi inngrep i disse områdene ikke lar seg reversere. Oppland har en enestående natur, men den må passes på med forstandig politikk.

- Vi blir en faktor å regne med i norsk politikk, men nå er det Oppland det gjelder.

Derfor er det ekstra fint at vi får flere grønne politikere ute i kommunene. Partiet er i en rivende utvikling. Lokallagene stiftes over hele landet, og MDG Oppland vokser. Vi stiller lister i fire ganger så mange kommuner som ved siste valg. Høstens valg blir historisk for MDG. Vi blir en faktor å regne med i norsk politikk, men nå er det Oppland det gjelder.
Jeg ser fram til å ta fatt på jobben. Hver uke framover vil jeg skrive noe til dere som leser denne siden. Neste uke vil jeg snakke om hvordan den grønne politikken kan hjelpe deg til å ta grønne valg.  Sees!